Tags包含 代意无名氏 的信息

1、《代意》宋 作者:无名氏

懊恼鸳鸯未白头,却寻遗翠失芳洲。
离魂暗逐明珠佩,远目偏伤紫桂楼。
湘水渺瀰归别渚,陇云容与澹新秋。
菖花若有重开日,得见菖花亦自羞。

时间:2019-11-08 宋朝

回到顶部