Tags包含 毕叔文借示郭峡州诗二轴志其所见赵蕃 的信息

1、《毕叔文借示郭峡州诗二轴志其所见》宋 作者:赵蕃

真行黄家元佑脚,隐帙奥篇穷秘阁。
计其胸中所余地,数百犹能君辈著。
中朝文物政须此,刺史郎官谩今昨。
脑脂遮眼失乘黄,安得金篦令刮膜。

时间:2019-12-02 宋朝

回到顶部