Tags包含 王亢宗自玉山寄二诗次韵报之赵蕃 的信息

1、《王亢宗自玉山寄二诗次韵报之》宋 作者:赵蕃

一官偶落大江西,名姓摧藏肯愿知。
取友但论诗好恶,逢人不说位高卑。
殷勤愧子能相觅,邂逅起予还有诗。
是物解穷无苦嗜,恐教盛业枉明时。

时间:2019-12-02 宋朝

回到顶部