Tags包含 西征铅山遇霜陈淳 的信息

1、《西征铅山遇霜》宋 作者:陈淳

年来五十筋力衰,不耐风霜不耐雪。
手为寒凋可鑢磋,足为冻冽如刀切。
泥泞跋涉负涂豕,硗确陟降蟠山鳖。
欹行横行又跳行,忍痛忍饥复忍渴。
此劳此苦岂再堪,焚舟之战惟一决。

时间:2018-05-29 宋朝

回到顶部