Tags包含 寒食卢象 的信息

1、《寒食》唐 作者:卢象

子推言避世,山火遂焚身。四海同寒食,千秋为一人。
深冤何用道,峻迹古无邻。魂魄山河气,风雷御宇神。
光烟榆柳灭,怨曲龙蛇新。可叹文公霸,平生负此臣。

时间:2018-09-05 唐朝

回到顶部