Tags包含 答王维留宿祖咏 的信息

1、《答王维留宿》唐 作者:祖咏

四年不相见,相见复何为。握手言未毕,却令伤别离。
升堂还驻马,酌醴便呼儿。语嘿自相对,安用傍人知。

时间:2018-09-25 唐朝

回到顶部